Louhinta-, lujitus- ja tiivistystöitä Helsingin ydinkeskustassa

Vuonna 1930 valmistunut Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalo on suomalaisen rakentamisen historiaa. Vuosien saatossa tehdyt lukuisat peruskorjaukset ja laajentamissaneeraukset huipentuivat vuonna 2010 valmistuneeseen Kaikkien aikojen Stockmann -hankkeeseen.

Projekti alkoi 2006
Projekti valmistui 2008
Laajuus 200 000 m³ hallilouhintaa

Toteutimme Stockmannin tavaratalon ja Kirjatalon huoltotilojen ja kuilujen sekä niihin liittyvien maanalaisten tilojen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt sekä vaativia rakennusteknisiä töitä.

Räjäytystöiden tarkkuuteen ja turvallisuuteen tuli kiinnittää erityistä huomiota, koska ne toteutettiin Helsingin ydinkeskustassa lähellä arvokiinteistöjä ja keskellä ihmisjoukkoja. Käytimme projektissa erikoiskalustoa kalliorakentamisen eri sektoreilta. Projekti on ensimmäinen kohde Suomessa, jossa on käytetty laajamittaisesti emulsiopanostusmenetelmää kaupunkialueella.

Louhimme maanalaisista tiloista yhteensä 19 kuilua, jotka toimivat kulkuyhteyksinä maanpäällisiin kiinteistöihin ja ulkotiloihin. Erittäin haasteelliset kuilulouhinnat vaativat useiden eri louhintatekniikoiden käyttöä. Kuiluja louhittiin mm. pitkäreikäporauksena, Alimak-nousuporauksena sekä Kalliorakennuksen kohteeseen erityisesti kehittämällä avarruslouhintamenetelmällä.

Urakkaamme kuului myös Keskuskadun avolouhinta kahdessa vaiheessa. Samalla kun Keskuskadun alapuoliset tilat laajennettiin louhimalla, pidettiin Keskuskatu avoinna jalankulkijoille, ja alueen liiketoiminta jatkui keskeytyksettä.

Pysäköintilaitoksen louhintaa

Projektissa Helsingin ydinkeskustaan rakennettiin 3-kerroksinen pysäköintilaitos 600 autolle. Vastasimme pysäköintilaitoksen louhinta- ja lujitustöistä. Louhimme pysäköintilaitokseen ajotunneliyhteyden Kalevankadulle sekä keskustan huoltotunnelin kautta Ruoholahdenkadulle sekä lukuisia kuiluyhteyksiä Stockmannin tavarataloon sekä muualle ydinkeskustaan.

Projekti oli teknisesti ja aikataulullisesti erittäin vaativa louhintakohde, jonka aikana Stockmannin tavaratalo oli auki koko ajan ja toimi normaalisti. Vaativan hankkeen onnistunut toteutus ei olisi ollut mahdollista ilman kokeneita suunnittelijoita ja saumatonta yhteistyötä rakennuttajan kanssa.

Urakkatyypit: 1. luokan betonirakenteet, avolouhinnat, hallilouhinnat, kuilut