Laaja kallionräjäytys ratatunnelin saneerauskohteessa

Liikennevirasto saneerasi Neulamäen ratatunnelia vuonna 2010. Jotta rataosuuden junaliikenne joutuisi olemaan pysähdyksissä mahdollisimman vähän aikaa, saneeraukseen liittyvä kallioräjäytys tuli suorittaa huolellisesti ja mahdollisimman nopeasti.

Projekti alkoi: toukokuu 2010
Projekti päättyi: juhannus 2010
Projektin laajuus: kertaräjäytyksenä 5000 kiintokuuntiometriä

Neulamäen ratatunnelin saneerauksessa räjäytimme kertaräjäytyksellä n. 5000 kiintokuuntiometriä kalliota. Samalla takasimme, että junaliikenne on saneerauskohteessa seisahduksissa alle 48 tuntia.
Räjäytyksen valmisteluun ja h-hetkeen valmistautumiseen meni yhteensä noin kuukausi aikaa. Räjäytyksen jälkeen kohteen työt toteutettiin sekunttikellon tarkkuudella, jotta häiriötön liikenne voitiin varmistaa.

Tutustu myös yöttömän yön ajanjaksona 2010 aikana otettuun videoon räjäytyksestä.

Urakkatyypit: avolouhinnat, lujitustyöt, Rb-työt